Välj en sida

INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 infördes det en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Jag kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och krav som finns enligt gällande lagstiftning. Mer information kring reglerna och vilka rättigheter du har finns på Datainspektionens hemsida, https://www.datainspektionen.se Två viktiga punkter att känna till

Du har rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. I vissa fall kommer jag att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Detta betyder dock att jag fortfarande ha rätt att använda de redan insamlade uppgifterna, eftersom jag har fått samtycke sedan tidigare.

Kontakta mig gärna om du har frågor gällande hanteringen av era personuppgifter.